Заяви і скаргиЗаява на надання іпотечного кредиту

Найпопулярніші записи

     Як писати заяву на надання іпотечного кредиту, можна дізнатися тут.Іпотечний кредит може надаватися тільки якщо заявинку виповнився 21 рік. Є три види іпотечного кредиту: фінансовий, товарний і кредит під цінні папери. Тут розглядається споживчий кредит.

ЗАЯВА – АНКЕТА ДЛЯ   НАДАННЯ  ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУ

Я, ________________________________________________________________________________________, прошу надати мені споживчий кредит в сумі __________________________ (___________________________________________________________________________________________________) грн. під 8 (Вісім) процентів річних на строк 12 місяців для придбання ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

за ціною _______________ ( ___________________________________________________________________________ ) грн.

Дата і місце народження _____________________________________________________________

Паспортні дані ( номер, серія, ким і коли виданий) ______________________________________

__________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код : _____

Сімейний стан :                                                одружений(а)   —   ___;               не одружений(а)  —  ___

Наявність шлюбного контракту :                               Так  — __;                    Ні  — __

Наявність нерухомого майна (квартира, будинок тощо) ________________________________________

Наявність рухомого майна  : (автомобіль тощо) _____________________________________________

Наявність судимості :                                   Так  — ÿ;                  Ні  — ÿ

 

ЗА МІСЦЕМ ПРОПИСКИ :                                                    ФАКТИЧНА :

Місто______________________________    Місто ____________________
Вулиця ____________________________   Вулиця __________________

Будинок ___________________________                        Будинок _________________________________

Квартира ____________ _____________    Квартира ________________

Освіта_____________________________________________________________________________

Назва навчального закладу___________________________________________________________

Спеціальність за дипломом___________________________________________________________

Місце роботи (назва підприємства)____________________________________________________

Форма власності підприємства _______________________________________________________

( державне підприємство, акціонерне товариство, приватне підприємство, банк, страхова компанія, фінансова компанія, приватний підприємець)

Посада, яку Ви займаєте_____________________________________________________________

Чиста заробітна плата (за місяць)______________________________________________________

Стаж роботи :

–     на даному підприємстві___________________________________________________________

–     загальний ______________________________________________________________________

Наявність пластикової картки (вказати вид картки і Банк – емітент) ________________________  Контактні телефони

– робочий ____________________________                  – домашній __________________________

– мобільний __________________________                  – факс _______________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові  __________________________________________________________

Рік народження ______________________Паспортні дані ( номер, серія, ким і коли виданий) __

__________________________________________________________________________________

Адреса проживання :

–     за місцем прописки______________________________________________________________

–     фактична_______________________________________________________________________

Освіта_____________________________________________________________________________

 

Назва навчального закладу___________________________________________________________

Спеціальність за дипломом___________________________________________________________

Місце роботи (назва підприємства, форма власності)_____________________________________

__________________________________________________________________________________

Посада, яку чоловік / дружина  займає__________________________________________________

Чиста заробітна плата (за місяць)______________________________________________________

Стаж роботи :

–     на даному підприємстві___________________________________________________________

–     загальний ______________________________________________________________________

Наявність пластикової картки (вказати вид картки і Банк – емітент)________________________

__________________________________________________________________________________

Контактні телефони ________________________________________________________________

 

Щомісячні доходи Вашої родини

ПОЗИЧАЛЬНИК

Інші члени родини

Заробітна плата
Соціальні виплати ( пенсії, допомога і т.п.)
Аліменти
Дивіденди по акціям, цінним паперам, депозитним вкладам
Інші доходи

Щомісячні витрати Вашої родини

Комунальні послуги, квартплата
Орендна плата за землю, нерухомість
Ведення господарства ( харчування, транспорт і т.п.)
Плата за навчання
Витрати на утримання автомобіля
Витрати на відпочинок
Аліменти на дітей
Проценти по раніше отриманим кредитам
Інші витрати

 

Я, _____________________________________________________________________________________________ (у подальшому – «Позичальник»), заявляю, що цілком усвідомлюю, що якщо я не буду в змозі здійснювати платежі або виконувати кожну з вимог, зазначених у Кредитному договорі, що може бути укладений між мною і АКБ «ТАС-Комерцбанк» на підставі даної Заяви, то Банк матиме право вимагати від мене дострокового виконання зобов’язань по кредиту, а також витребувати будь-яке майно, що належить мені, з метою покриття непогашеного боргу

Я, що підписався нижче, згодний з тим, що:

1.  Кредит, для одержання якого мною подається дана Заява, надається Банком тільки для здійснення розрахунків, визначених даною Заявою і надалі Кредитним договором.

2.  Усі відомості, що містяться в даній Заяві, а також усі витребувані Банком документи надані винятково для одержання Кредиту.

3.  Будь-які відомості, що містяться в Заяві, можуть бути в будь-який час перевірені або переперевірені Банком, вповноваженими ним особами або правонаступниками, в т.ч. за допомогою спеціалізованих агентств, з використанням будь-яких джерел інформації, а оригінал Заяви буде зберігатися в Банку, навіть якщо кредит не буде наданий.

4.  Право вимоги за Кредитним договором може бути передано Банком іншій особі або перейти до останньої в порядку визначеному чинним законодавством України.

5.  Будь-які додаткові витрати, пов’язані з наданням Кредиту, несе Позичальник.

6.  Прийняття Банком даної Заяви до розгляду, а також можливе здійснення Позичальником витрат (з оформлення необхідних для одержання Кредиту документів, за проведення експертизи і т.п.) не накладає на Банк зобов’язання надати Кредит або відшкодувати здійснені Клієнтом витрати.

7.  При розгляді даної заяви, Банк не дає ніяких гарантій щодо надання кредиту.

Підтверджую, що відомості, які містяться в даній Заяві, є достовірними і точними на нижче вказану дату. Зобов’язуюся негайно повідомляти Банк (на протязі 3 (трьох) календарних днів) у випадку  зміни зазначених відомостей, а також про будь-які обставини, що можуть вплинути на виконання мною зобов’язань по погашенню кредиту, який може бути наданий на підставі даної Заяви.

Клієнт (П.І.П. і підпис)

___________________________________________                                 Дата: “_____” __________________ 200__ р.

 

Заявку отримав (П.І.П. і підпис)

__________________________________________                                                  Дата: “_____” ___________________ 200__ р.

Опубліковано: "ЕКСУ"

Опубліковано: "ЕКСУ"

"Електронна книга скарг України" - твій гідний удар по беззаконню. Ми публікуємо скарги звичайних людей для журналістів з усієї України. Досить мовчати!

Related Posts

У нас дуже гарна розсилка. ПОДИВИТИСЯ ПРИКЛАД
Ми з Вами вже хвилину.
Давайте продовжимо?
Підпишіться, щоб отримувати якісну аналітику та цікаві статті або долучайтеся до Facebook
Підписатися!
Ні. дякую!
НЕ ПРОҐАВ  -45%  НА ПОДАЧУ СКАРГ
НЕХАЙ ПРОБЛЕМИ ВИРІШУЮТЬСЯ САМІ - ТИСНИ, ЩОБ ДІЗНАТИСЯ ЯК