Всі скаргиДержавні органиЗасуджені Виправного центру №131 не можуть вийти по УДЗ

“Протягом декілької останніх місяців засуджені, які прибули з місць позбавлення волі на більш м’який режим у міста обмеження волі Виправний Центр №131, не можуть вийти на волю по умовно достроковуму звільненню, так як передбачается у ст.82 КПК України.

Рівненській районний та аппеляційний суди приміняють до всіх засуджених ст 154ч8  КВК України :

“Согласно ч8 ст154 лица освобождённые от отбывания наказания с исправительном сроком или в порядке замены не отбытой части наказания более мягким, если они были направлены в места ограничения или лишения свободы в случаях, предусмотренных законом, могут быть снова представлены  к условно досрочному освобождению от отбывания наказания или замену не отбытой части наказания более мягким не раньше чем через один год со дня вынесения постановления о направлении в места ограничены или лишения свободы.

ДАННАЯ НОРМА ЗАКОНА ИМЕЕТ РЯД КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ: «вновь представленных к условно досрочном освобождению», означает повторность именно такого представления. Итак, если такое представление будет первым – отказ основываясь на ч8ст154 УИК Украины является незаконным!

«год со дня вынесения постановления о направлении в места лишения или ограничения свободы», а не замене не отбытой  части наказания более мягким!

ЭТО СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА! По сколько в рассматриваемой норме чётко говорится  именно о направлениях, а не замене наказания!

КАК УКАЗАНО В ПОСТАНОВЛЕНИИ ИРПЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.01.2016. года: “по смыслу этой нормы закона, не могут быть представлены к условно досрочному освобождению лица, осужденные к наказанию в виде лишения или ограничения свободы от отбывания наказания с испытанием, если они были направлены в места ограничения или лишения свободы с оснований предусмотренных законом в течении одного года с момента вынесения соответствующего решения. Ссылка этой нормы закона на необходимость вынесения именно постановления о направлении в места лишения ли ограничения свободы, лиц освобождённых от отбывания наказания с испытанием, даёт основание утверждать, что эта норма закона должна применяться к осуждённым, к которым соответствующим постановлением было отменено освобождение от отбывания наказания с испытанием, следствием чего стало их направление в места лишения или ограничения свободы”.

ТАК ЖЕ, АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСТАНОВЛЕНИИ ОТ 17.11.2015 года отметил :

По смыслу этой нормы закона следует, что установленный  ч. 8 ст. 154 УИК Украины срок один год применяется к лицам, освобождённым от отбывания наказания с испытанием  или которым была заменена не отбытая часть наказания более мягким, если после этого они были направленны в места ограничения или лишения свободы”.

Следовтельно – отказ администрации исправительного центра в предоставлении к условно досрочному освобождению лица, прибывшего из исправительной колонии в порядке замены не отбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы, на основании  ч 8 ст 154 УИК  Украины – ЯВЛЯЕТСЯ  НЕЗАКОННЫМ и подлежит обжалованию.

На засіданнях, що проводились по розгяду справ засуджених щодо умовно дострокового звільнення судді ведуть себе зухвало, не дають сказати в свій захист ні слова, а якщо є адвокат – то слухають, але повністю ігнорують фактичні докази кваліфікованих юристів. На данний час вимушують писати клопотання про те, щоб не розглядати справу по суті, поки не мине рік відбутий у виправному центрі.

Багато засуджених і в мене особисто були зрізані терміни відбування за законом Савченко “день за два у СІЗо”, але на це ні хто не звертає уваги, хоча адміністрація виправного центру пропускає людей на коміссії по умовно достроковому звільненню, а суди, які повинні вибирати більш гуманне покарання  навпаки додають термін відбування покарання. Тим більш ще й не законним шляхом.

Маю надію, що вам не байдужі життя та долі сотен засуджених та їхніх батьків, дітей, родичів.

Засуджений Городецького Виправного Центру №131 Рівненського району м. Рівне”, – написав наш читач Дмитро.

КОНТАКТ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ:

Опубліковано: "ЕКСУ"

Опубліковано: "ЕКСУ"

"Електронна книга скарг України" - твій гідний удар по беззаконню. Ми публікуємо скарги звичайних людей для журналістів з усієї України. Досить мовчати!

Related Posts

Рекомендуємо почитати

Selected Title

Архіви

Електронна книга скарг України

Електронна книга скарг України. Твій нищівний удар по беззаконню. Ми 7 років захищаємо звичайних українців, публікуючи їхні скарги для журналістів.

У нас дуже гарна розсилка. ПОДИВИТИСЯ ПРИКЛАД
Ми з Вами вже хвилину.
Давайте продовжимо?
Підпишіться, щоб отримувати якісну аналітику та цікаві статті або долучайтеся до Facebook
Підписатися!
Ні. дякую!