Всі скаргиГоловнеОсвітаВ Житомирській області виявили нахабних хабарників в дитячому садочку

Хочу розповісти про корупцію в дитячому саду, чергові побори з року в рік. Щороку завідувачі придумують схеми виманювання грошей з батьків, від анкети прийому дітей на навчальний рік, до прохання через батьківські комітети здавати гроші на всякі потреби. У корупційні схеми по відмиванню грошей з місцевого бюджету зацікавлене керівництво з гори, яке і захищає від зовнішніх подразників відмовками і відписками, мовляв нічого незаконного тут немає і т.д.

Більше року тому мені видали анкету на підпис з таким змістом:

Прошу звернути увагу на протиправний зміст заяви що надається батькам для підпису. Як я розумію більшістю батьків підписано.

Разбираемо порушення наступних вимог закладу:

В разі зарахування до ЦРД беру на себе зобов’язання:

1.Забезпечити відвідування дитиною ЦРД.  В разі відсутності дитини протягом місяця без поважних причин – дитина відраховується з ЦРД.

Закон України «Про дошкільну освіту»

Згідно з п. 25 Положення навчальний період в садочку триває з 01 вересня до 31 травня, а оздоровчий період – з 01 червня до 31 серпня. За дитиною зберігається місце в садочку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів), тобто 2,5 місяців, а не 3 місяці. (п. 11 Положення).

П. 12 Положення визначено лише 3 підстави для відрахування здитячого садочка:

– за бажанням батьків;

– несплати без поважних причин плати за харчування протягом 2-х місяців;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ.

Перелік цей вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Про відрахування дитини з дитячого садка керівництво має письмово повідомити батьків за 10 днів. Положенням забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

2.Відшкодовувати матеріальні збитки, заподіяні дитиною.

Матеріальна відповідальність – це відшкодування збитків. Вона може накладатися на організацію, підприємство, установу за шкоду, заподіяну здоров’я працівника, трудове каліцтво або втрату здоров’я під час виконання службових обов’язків, а також на робітників та службовців – за шкоду заподіяну підприємству під час виконання ними службових обов’язків.

Матеріальна відповідальність може бути обмеженою і повною.

Обмежену відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, організації чи установі, несуть робітники і службовці у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше третини своєї місячної ставки. Стягнення відповідних грошових сум з винних працівників здійснюється роботодавцем із заробітної плати відповідно до наказу і письмової згоди робітників, але не пізніше двох тижнів з дня виявлення шкоди. При відсутності письмової згоди стягнення може бути здійсненим лише через судові органи.

Повну матеріальну відповідальність може несе працівник, який завдав збитків підприємству в результаті порушення ним охорони праці, у таких випадках:

При наявності у діях винного ознаки кримінального злочину;

Якщо на працівника покладена спеціальними законами повна матеріальна відповідальність;

Якщо існує у роботодавця договір про те, що працівник бере на себе повну матеріальну відповідальність;

Якщо збиток нанесений працівником поза виконанням групових обов’язків.

Повна матеріальна відповідальність збитків може стягуватися з службової особи, якщо її провина встановлена судово-слідчими органами, якщо особа винна у заподіянні шкоди, передана на поруки або її справа передана на розгляд групової комісії.

Для притягання винних осіб до повної матеріальної відповідальності роботодавець має пред’явити через суд регресивний позов.

відшкодування шкоди може бути відмовлено, якщо шкода заподіяна дитиною з ненавмисних дій або необережності, та не порушують моральні принципи суспільства.

Увага!
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені між підприємством з працівниками, які досягли вісімнадцятирічного віку, що займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.
(ст. 1351КЗоТ)

3.Надати допомогу для забезпечення матеріально-технічної бази та для проведення ремонтних робіт в ЦРД.

Положеннями Конституції України, Закону України «Про освіту» передбачено право громадян на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах та обов’язок держави (і її органів) забезпечити доступність та безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах тощо.

Тобто законодавчо в нашій державі встановлено, що освіта у школах та садках державної і комунальної власності безкоштовна. Вимагання коштів адміністрацією закладу, вчителями є незаконним та тягне кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

На рівні Головного управління освіти та науки КМДА встановлено заборону збирати кошти батьків в обов’язковому порядку із застосуванням погроз будь-якого характеру. Допускається збирати гроші виключно на бажання батьків. Нікого не можуть примушувати здавати кошти на утримання школи або дитсадка.

А також прошу звернути увагу на Конституцію, що має найвищу юридичну силу – ст.8) установлює безумовне право для кожної дитини:

Конституція України:

Ст.53   Кожен має право на освіту. Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004: доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту … означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

б) ст. 26 Загальної Декларації Прав Людини і ст. 43 Конституції України (про право на освіту, у тому числі дошкільну);

в) ст. 3, ч. 1 Закону України про освіту (про можливості одержання освіти громадянами України незалежно від стану здоров’я, переконань і інших обставин);

д) ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники… забезпечують усі… права… без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров’я… дитини);

е) ст. 1, п.1(а). Конвенції про боротьбу з дискримінацією в області освіти (“вираз < дискримінація > охоплює всяку різницю, виняток, обмеження… по ознаці… переконань…, що має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відносин в області освіти і зокрема … закриття для якої-небудь особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якої ступені чи типу”);

ж) ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.);

з) ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.);

Прошу Вас завізувати довідку-дозвіл до дитячого садка (наприклад, написати у виписці чи на окремому аркуші “Дозволяється відвідувати дитячий колектив“), аргументуючи це конституційним правом на освіту.

Відповідь про порушення нібито виправлені. АЛЕ! У цьому році на початку навчального року батькам повідомили про збір коштів по 200 гривень. Через 3 місяці, працівниками садочка усно надано нові умови, щомісяця здавати по 2 рулони туалетного паперу і дитячого мила. І як доказ є аудіо запис.

У нашому районі під проводом голови Міської ради (на чолі цієї схеми), в інших садочках ситуація не краща:

Напрошується питання: яка фінансова звітність, скільки реально коштів зараз батьки платять в дошкільну освіту і яку частку становить цей тіньовий бюджет освіти, та нарешті батькам дати прозору картинку того, на що витрачаються їхні кошти.

Розумію що фінансування нашої освіти далеко від ідеалу, на практиці батьки доплачують в дитячих садках або школі. Але, закон дозволяє таку ДОБРОВОЛЬНУЮ ДОПЛАТУ, та ретельно регламентуючи всі її аспекти: від того, хто саме може приймати таке рішення про збір грошей, до обліку цих батьківських коштів (тільки через касу, на спец рахунок освіти). У нас відбувається все до-навпаки, а закон реалізується тільки на паперах.

В результаті процвітає корупція і упереджене ставлення до дітей батьків, які йдуть проти рабської системи покірного стада. На мій жаль, одиниці батьків готові боротися з таким станом речей. Більшість людей, що плачуть і скаржаться на погане несправедливе життя, закривають очі і підтримують всі корупційні ритуали маючи страх помсти і репресії по відношенню до дітей. Беззаконня!

Найголовніший документ я отримав від депутата міської ради, який мене зводить з пантелику. – Так на що батьки збирають гроші, якщо виділені з бюджету на канцелярію і миючі засоби?

Виходить, що ми здаємо, ще й виділяються кошти з міського бюджету, які як бачимо з документа витрачені тільки на половину!Але як то кажуть «Повернемося до наших баранів».

Додаткові платні послуги повинні бути прийняті і затверджені на батьківських зборах. Стало бути, протокол такого збору зобов’язаний бути в наявності. На жаль, можу дати майже стовідсоткову гарантію, що таких протоколів у них немає. – Наступне принципове питання – як оформляють ці гроші. Вони повинні бути оприбутковані через РАЄНО. До речі, попередня завідувач була звільнена із займаної посади у зв’язку з істотними проблемами з харчуванням дітей в дитячому садочку, яка чинила опір цій корупційній схемі. Як на мене, цей привід був прекрасний для зміни на свою людину… Але, разом з тим хочу, щоб працівники садочків показали матеріали, документи, і, звичайно ж, пояснили, хто збирає гроші, куди вони направляються і через які спец рахунки! Ми зараз не говоримо про особисту неприязнь. Ми обговорюємо закон про дошкільну освіту, який, як виявилося, не виконується.

Всю провину за незаконний збір грошей завідувач відразу спробує спихнути на батьківський комітет. Мовляв, це вони вирішують, як, скільки і на що збирати з батьків. І куди ж йдуть ці гроші? На канцтовари та інші дрібниці! Де акумулюються ці кошти? Гроші повинні йти централізовано, через бухгалтерію! Де це задекларовано? Де акумулюється перелік проблем і потреб садочка? І де, власне кажучи, рішення, згідно з яким у батьківського комітету є повноваження збирати ці гроші?

Стало бути, участь в управлінських рішеннях завідуюча мого садка не приймає? Всі рішення самостійно приймають батьки? Мною подано заяву в прокуратуру, міністерство освіти і уповноваженому захисту прав людини в Житомирській обл., подивимося які рішення приймуть…

Автор: Никодюк А.І.

Опубліковано: "ЕКСУ"

Опубліковано: "ЕКСУ"

"Електронна книга скарг України" - твій гідний удар по беззаконню. Ми публікуємо скарги звичайних людей для журналістів з усієї України. Досить мовчати!

Related Posts

Рекомендуємо почитати

Selected Title

Архіви

Електронна книга скарг України

Електронна книга скарг України. Твій нищівний удар по беззаконню. Ми 7 років захищаємо звичайних українців, публікуючи їхні скарги для журналістів.

У нас дуже гарна розсилка. ПОДИВИТИСЯ ПРИКЛАД
Ми з Вами вже хвилину.
Давайте продовжимо?
Підпишіться, щоб отримувати якісну аналітику та цікаві статті або долучайтеся до Facebook
Підписатися!
Ні. дякую!